Fridus 
Silesia 

Wysolo
Grzegorz  10809601
Piekary Sl 

Piekary na fali
Fridus 
Silesia 

Jo zas grom
Czwartek
23.05.2019