Fridus 
Silesia 

Grom do jutra
Emilia  9620822
Swiecie 

Pod wieczor
Fridus 
Silesia 

Dali zas jo
Poniedziałek
16.09.2019